Ideal 8000

 

Sistema, įrengiama 85 mm gyliu, su viduriniu sandarinimu, 6 kamerų:

          180005_180091_120833180x05_180x20_nakladki

ideal_8000rl

                                               

Serijos „Ideal 8000“ profilių privalumai:

 • Įrengimo gylis – 85 mm
 • 6 kamerų profilis
 • Galimybė panaudoti stiklo paketus, kurių matmenys – iki 59 mm
 • Šilumos laidumo koeficientas Uf = 1,0 W/m²K
 • Sistema su viduriniu sandarinimu, įrengti trys sandarikliai
 • Keli sąvarų variantai: nesutapdintos vienoje plokštumoje ir pusiau sutapdintos, originalaus dizaino
 • Stabilesni langai esant bendram stabilizuojamajam stiklo veikimui
 • Didelis klijavimo paviršius tarp stiklo ir profilio
 • 20 proc. didesnė šilumos izoliacija, palyginti su tradiciniais sprendimais
 • Geresnė apsauga nuo įsilaužimo – stiklo neįmanoma išstumti iš sąvaros dėl įklijavimo per visą apvadą
 • Sumažėja atvejų, kai stiklas įtrūksta dėl netaisyklingo įstiklinimo, skaičius
 • Didesnė akustinė izoliacija, nes stiklas sujungiamas tiesiai su sąvara

 

 Gold medal

Sistema „Ideal 8000“ – tai naujas firmos  pasiūlymas, kuriame didžiausias dėmesys skiriamas šiluminių ir akustinių parametrų sumažinimui. Tai tapo įmanoma serijoje „Ideal 8000“ padidinus profilių įrengimo gylį iki 85 mm, padidinus profilių kamerų skaičių ir įrengus tris sandariklius. Šioje sistemoje dėl paplatinto griovelio, į kurį statomi stiklai, galima naudoti energiją taupančius stiklo paketus, kurių plotis didesnis, ir įrengti langus, kurių šilumos laidumas labai mažas. Įrengus trečiąjį sandariklį buvo atskirta vadinamoji sausa kamera, kurioje veikia vyriai, taip padidinant jų naudojimo laiką ir vyrių mechanizmų ilgaamžiškumą.

Naudojant profilių sistemą „Ideal 8000“ sujungiami du skirtingi būdai pasiekti didesniam negu vidutinis energijos taupymui apribojant visos langų konstrukcijos šilumos laidumą. Viena vertus, čia didesnis profilių gylis ir daugiau vidinių kamerų, kita vertus, galima iš dalies atsisakyti plieninių sutvirtinimų sąvarose taikant technologiją „bonding inside“, kai sujungtas stiklo paketas įklijuojamas į langų sąvaros griovelį.

Kaip ir visos firmos profilių serijoms sistemai „Ideal 8000“ taip pat būdinga konstrukcinių variantų įvairovė, profilių tarpusavio suderinamumas, o visų pirma – laisvė pasirinkti optimalų sprendimą.

Diegiant energijos taupymui skirtus sprendimus – didinant profilių įrengimo gylį ir kamerų skaičių – buvo sukurtas naujas, šešių kamerų variantas „Ideal 8000“, kurio profilių įrengimo gylis yra 85 mm. Papildomas privalumas yra tai, kad galima naudoti trijų sujungtų stiklų paketą, pripildytą argono, iki 59 mm pločio, o tai garantuoja geriausius lango šiluminius parametrus esant santykinai mažoms taikomų sprendimų sąnaudoms.

 

 

Profilis, kurio šilumos laidumo koeficientas Uf=1,0 W/m2K, patenka tarp sprendimų, turinčių pagrindinę reikšmę investuotojams, suinteresuotiems energiją taupančių pastatų statyba. Naudojant energiją taupančius iki 59 mm pločio stiklo paketus galima įrengti langus, kurių šilumos laidumas bus labai mažas. Pavyzdžiui, referencinis langas, matmenys – 1230 x 1480 mm, įrengtas su stiklo paketu, kurio  šilumos laidumo koeficientas Ug=0,5 W/m2K, pasiekiamas terminės izoliacijos koeficientas Uw=0,76 W/m2K.

Naudojant sistemą „Ideal 8000“ galima taikyti ir kitą inovacinį sprendimą, turintį įtakos profilių šiluminių parametrų pagerinimui ir kartu teikiantį keleriopos papildomos naudos. Serijos „Ideal 8000“ naujovė yra stiklų įklijavimo į profilį technologija „bonding inside“. Taikant šią technologiją profiliuose galima iš dalies atsisakyti plieninių sutvirtinimų sąvarose.

 

ideal8000_wklejana_szyba2ideal_8000_wklszyba

 

 

Elementas, dėl kurio lango sąvara įgyja ir išlaiko savo statines savybes, yra sujungti stiklai. Stiklinimo griovelyje po stiklu matoma centravimo „pelekas“ kartu su specialių klijų, užtepamų per visą stiklo ir rėmo sandūros apvadą, sluoksnis užtikrina, kad bet kuriuo momentu visos stiklo plokštumos turės reikiamą atramą, o tai dalykas, naudingas ne tiktai išlyginant įtampas, atsirandančias paketo lakštuose, bet ir stabilizuojant bei išlaikant leistinose ribose profilio polinkį deformuotis veikiant jėgoms, atsirandančioms dėl išorinių atmosferos reiškinių ir eksploatacinių apkrovų.

Su šiomis sistemomis galima pasirinktinai naudoti ir plieninius sutvirtinimus sąvarose, tai ypač svarbu įrengiant spalvotus langus ir didesnių matmenų konstrukcijas.

„Bonding inside“, t. y. stiklo įklijavimo į sąvaros griovelį technologija, padeda sumažinti ir linijinio šilumos tiltelio, atsirandančio stiklo ir profilio sandūroje, vertę, tai suteikia dar geresnę apsaugą nuo stiklo krašto aprasojimo ir turi tiesioginės įtakos langų, pagamintų iš sistemos „Ideal 8000“ profilių, šilumos laidumo koeficiento vertės sumažėjimui.

Kadangi stiklas stabiliai sujungiamas su sąvara, sumažėja pavojus, kad sąvara persikreips, išlinks arba nusės. Šis metodas sumažina ir pavojų, kad stiklai sutrūkinės veikiant taškinėms įtampoms, bei pailgina laiką, kurį sąvaras galima eksploatuoti be reguliavimo. Toks lango stiklas puikiai apsaugo ir nuo įsilaužimo, nes per visą apvadą įklijuoto stiklo neįmanoma išstumti, kaip kartais nutinka esant „tradiciniams“ langams.

Serijos „Ideal 8000“ profiliams būdinga ir ypatinga išvaizda, kuris leidžia įgyvendinti originalius architektūrinius sprendimus ir sukurti išraiškingą bei tobulos formos dizainą. Ši linija skirta tiems, kuriems svarbi laisvė rinktis, joje estetinės savybės sujungtos su technologiniais reikalavimais.

 

ideal_8000_MTP